Публічна оферта

Останнє оновлення: 24 липня 2023 року

1. Загальні положення

1.1. Ця публічна оферта (далі - "Оферта") встановлює умови надання Фізичною особою-підприємцем Опарастюк Олександр Петрович, ІПН: 3240819916 (далі – «Виконавець»), зареєстрованим згідно з чинним законодавством України послуг, перелік та характеристики яких визначені нижче та на Сайті Виконавця (далі - "Послуги").

1.2. Публікація цієї Оферти на веб-сайті my.it-comanda.com відповідає вимогам статті 633 Цивільного кодексу України та має юридичну силу пропозиції про укладання договору про надання послуг з будь-яким зацікавленим клієнтом (далі - "Замовник").

1.3. Оферта вважається прийнятою Замовником, а Договір про надання послуг (надалі - Договір) укладеним з моменту завершення Замовником реєстрації на веб-сайті Виконавця. З цього моменту Замовник зобов'язаний дотримуватися умов цього Договору.

1.4. Шляхом прийняття цієї Оферти, Замовник погоджується з усіма її умовами та зобов'язується виконувати їх.

2. Терміни, що вживаються:

2.1. Замовник - фізична або юридична особа, яка зареєстрована на Сайті Виконавця та користується його послугами.

2.2. Виконавець - фізична особа-підприємець, яка надає послуги Замовнику за цим Договором.

2.3. Особистий кабінет - програмне забезпечення, за допомогою якого Замовник має можливість управляти рахунками, робити замовлення, проводити платежі та взаємодіяти з Виконавцем. Особистий кабінет знаходиться на Сайті Виконавця та доступний Замовникові після завершення реєстрації на Сайті.

2.4. Відділ технічної підтримки - персонал Виконавця, який здійснює технічну підтримку.

2.5. Технічна підтримка - комплекс заходів щодо забезпечення правильного функціонування Послуг, що надаються.

2.6. Послуги - перелік послуг, які Виконавець надає Замовнику.

2.7. Хостинг - послуга і (або) ресурси для розміщення веб-сайтів або їх частин у мережі Інтернет із забезпечення доступу до них через мережу Інтернет.

2.8. Сайт Виконавця - it-comanda.com

3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов'язується надавати, а Замовник прийняти та оплатити такі Послуги:

 • Виділення дискового простору: Згідно з обраним і сплаченим тарифним планом, Замовнику виділяється дисковий простір для розміщення його веб-сайту та зберігання інформації протягом визначених угодою термінів.
 • Реєстрація та продовження доменних імен: Виконавець забезпечує можливість реєстрації та продовження доменних імен для Замовника, щоб забезпечити доступність його веб-сайту під певною доменною адресою.
 • Підтримка сервера імен DNS: Виконавець забезпечує підтримку первинного і вторинного сервера імен DNS для використовуваних доменів Замовника, що дозволяє належну роботу доменних імен та їх пов'язану інфраструктуру.
 • Використання доступних програм і функцій: Замовник має можливість використовувати всі доступні програми і функції, які відповідають обраному та оплаченому тарифному плану.
 • Оренда віртуального виділеного сервера;
 • Оренда виділеного сервера.
 • Інші послуги: Замовник може скористатися іншими послугами, які описані на веб-сайті Виконавця та визначені в Тарифному плані, доступному за посиланням _________________________.
 • Виконавець зобов'язується надавати ці Послуги згідно з умовами Договору та відповідно до обраних тарифних планів Замовника.

  3.2. Обсяг і технічні характеристики дискового простору, пропускної здатності, пам'яті, обчислювальної потужності та інших ресурсів на сервері Виконавця для розміщення web-сайту Замовника, а також вартість Послуг визначаються Тарифним планом, обраним Замовником згідно інформації, наданої на сайті Виконавця на сторінці: __________________________________________

  4. Вартість послуг та порядок розрахунків

  4.1. Послуги надаються Замовнику на платній основі. Виконавець має право за власним бажанням проводити акції та пропонувати Замовникам деякі послуги безкоштовно на умовах, визначених в акціях. Інформація про наявність акцій та їх умови оприлюднюється Виконавцем на його Сайті.

  4.2. Оплата за Послуги здійснюється Замовником онлайн, використовуючи доступні на Сайті Виконавця способи оплати.

  4.3. Оплата здійснюється в національній валюті України - гривні, згідно з ціновими умовами, встановленими в Тарифному плані, доступному за посиланням:____________

  4.4. Послуги вважаються оплаченими з моменту надходження коштів до Виконавця, що підтверджується оновленням відповідної інформації в Особистому кабінеті або оновлення відповідної інформації в сервісі WHOIS.

  4.5. Виконавець залишає за собою право односторонньої зміни ціни та тарифи на Послуги. Нові ціни та тарифи повідомляються Замовнику шляхом публікації на Сайті Виконавця та/або відправленням відповідного повідомлення на контактну електронну адресу Замовника чи в Особистому кабінеті. Нові ціни та тарифи набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця. Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не провадиться.

  4.6. У разі незгоди Замовника з підвищенням тарифів, він має право розірвати Договір, повідомивши про це Виконавця протягом 10 календарних днів з моменту публікації Сайті виконавця або отримання повідомлення. Якщо Замовник не відповідає на повідомлення про підвищення тарифів та не оплачує Послуги за новими цінами/тарифами протягом зазначеного терміну, це вважається згодою на нові тарифи.

  4.7. Зниження тарифів на Послуги може здійснювались Виконавцем без попереднього повідомлення.

  5. Порядок прийняття виконаних послуг Замовником

  5.1. Факт надання Виконавцем Послуг підтверджується Актом прийому-передачі виконаних послуг (далі - Акт), який надсилається на електронну адресу Замовника, зазначену при реєстрації на сайті або через Особистий кабінет Замовника.

  5.2. Замовник зобов'язується протягом 10 календарних днів з моменту отримання від Виконавця Акту підписати його та направити його підписану сканкопію Виконавцю на електронну адресу: ________________. В разі не надіслання Виконавцю підписаних з боку Замовника Актів в зазначений строк та за відсутністю претензій з боку Замовника щодо наданих послуг за період, який зазначено в Акті, Послуги Виконавця вважаються прийнятими Замовником, а Акт вважається автоматично підписаним.

  5.3. Сторони погодились вважати факсимільне відтворення підпису на актах прийому-передачі виконаних послуг, підписаних Сторонами в рамках даного Договору, таким, що має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін.

  6. Порядок надання Послуг та обмеження доступу Замовника до Послуг

  6.1. Послуги, що надаються Виконавцем, за переліком, визначеним за посиланням: ________________________ доступні Замовникові після реєстрації на Сайті Виконавця. Замовлення може бути здійснено через Особистий кабінет Замовника.

  6.2. Виконавець залишає за собою право обмежити доступ Замовника до всіх або деяких Послуг у наступних випадках:

 • Невиконання зобов'язань Замовником: У разі невиконання Замовником своїх зобов'язань згідно з умовами цього Договору, включаючи, але не обмежуючись, неправильне використання або зловживання послугами, порушення правил безпеки, використання недозволених програм або дій, спам-розсилки або інші недоречні дії.
 • Заборгованість Замовника: У випадку непогашеної заборгованості Замовника перед Виконавцем, включаючи неоплату Послуг протягом встановленого терміну, Виконавець може обмежити доступ Замовника до Послуг.
 • Випадки аварій або непередбачуваної ситуації: Виконавець має право обмежити доступ Замовника до Послуг у разі виникнення аварійних ситуацій, технічних проблем, критичних або небезпечних ситуацій, що можуть вплинути на безпеку, стабільність або функціонування системи хостингу.
 • У разі відсутності відповіді від Замовника на повідомлення (адміністративний звернення) Виконавця протягом 48 годин з моменту відправлення повідомлення (адміністративного звернення) Виконавця.
 • Регуляторні вимоги або правові обмеження: Якщо надання послуг хостингу суперечить чинному законодавству або регуляторним вимогам, Виконавець може обмежити доступ Замовника до послуг.
 • 6.3. Наслідки та порядок розрахунків у випадку обмеження доступу Замовника до Послуг при наявності передоплати від Замовника будуть такі:

  6.3.1. Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника про обмеження доступу і вказати причини такого обмеження.

  6.3.2. Якщо обмеження доступу сталося через невиконання зобов'язань Замовником, Виконавець має право зберегти відповідну суму з передоплати як компенсацію за непогашену заборгованість або штрафні санкції.

  6.3.3. Якщо обмеження доступу сталося у зв'язку з аварійною ситуацією або іншими непередбачуваними обставинами, Виконавець зобов'язаний відновити доступ Замовнику до Послуг після усунення проблеми або виконання необхідних заходів.

  6.3.4. Якщо обмеження сталося з причин відсутності відповіді від Замовника на повідомлення (адміністративний звернення) Виконавця, Виконавець відновлює доступ Замовнику до Послуг після вирішення із Замовником питання, що було предметом звернення Виконавця.

  6.3.5. У разі, коли обмеження доступу сталося через регуляторні вимоги або правові обмеження, Виконавець повинен діяти відповідно до вимог законодавства.

  7. Порядок розгляду претензій і суперечок

  7.1. Претензії Замовника приймаються Виконавцем до розгляду лише письмово і в строк не пізніше 3х календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Претензія може бути направлена Замовником електронною поштою при цьому, оригінал претензії та документів, доданих до неї протягом того ж дня мають бути відправлені Виконавцю рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Претензія розглядається Виконавцем протягом 30 календарних днів, з дня її отримання за умов її надсилання Замовником в порядку передбаченому цим пунктом.

  7.2. У випадку, коли претензія пов’язана з якістю наданих Послуг за умов підтвердження факту неотримання Замовником оплаченої Послуги або отриманням Послуги неналежної якості, Виконавець зобов'язується повернути Замовнику авансовану суму коштів, пропорційно часу, протягом якого Послуга не надавалась або надавалась неналежним чином, протягом 10 календарних днів з моменту задоволення претензії Замовника, якщо Сторони не узгодять інший порядок вирішення претензії.

  7.3. Виконавець не є компетентним суб'єктом розгляду спорів про право та не може підтверджувати або спростовувати, зокрема, достовірність інформації, розміщеної Замовниками на веб-сайтах; права третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, включаючи доменні імена, а також факти порушення прав третіх осіб на товарні знаки, знаки для товарів і послуг та інші об'єкти інтелектуальної власності.

  7.4. У випадку неможливості врегулювання спору, такий спір підлягає вирішенню компетентним судом або іншим органом, який має право розглядати такі спори.

  8. Права та обов'язки сторін

  8.1. Права Замовника:

  8.1.1. Використовувати надані Послуги відповідно до обраного тарифного плану та умов Договору.

  8.1.2. Отримувати консультації та підтримку щодо наданих послуг з боку Виконавця.

  8.1.3. Відкликати свою згоду на обробку персональних даних, відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних.

  8.1.4. Вимагати виконання зобов'язань з боку Виконавця у відповідності до умов Договору.

  8.2. Права Виконавця:

  8.2.1. Вимагати від Замовника достовірності та повноти наданої інформації, необхідної для надання послуг.

  8.2.2. Змінювати ціни та тарифи на послуги в односторонньому порядку, згідно з умовами, викладеними в даному Договорі.

  8.2.3. Вимагати виконання зобов'язань з боку Замовника у відповідності до умов Договору.

  8.2.4. Припинити або обмежити надання послуг Замовникові у випадках, встановлених цим Договором.

  8.3. Обов'язки Замовника:

  8.3.1. Сплачувати вартість послуг відповідно до вибраного тарифного плану.

  8.3.2. Надавати достовірну та актуальну інформацію при реєстрації та користуванні послугами.

  8.3.3. Дотримуватися правил використання послуг, включаючи обмеження, пов'язані з безпекою, порядком і нормами поведінки.

  8.4. Обов'язки Виконавця:

  8.4.1. Надавати послуги відповідно до умов Договору та вибраного тарифного плану.

  8.4.2. Забезпечувати конфіденційність та захист персональних даних Замовника відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних.

  8.4.3. Забезпечувати належну якість та доступність послуг, в межах технічних можливостей.

  9. Розірвання договору

  9.1. Замовник має право у будь-який час односторонньо відмовитися від Послуг, надіслав Виконавцю про це повідомлення електронною поштою. У такому випадку повернення грошових коштів, включаючи передоплату за послуги, не здійснюється.

  9.2. У випадку, коли Замовник дострокове розірвання цього Договору обумовлено ненаданням/наданням неналежної якості Послуг, за умов підтвердження наведених обставин, Виконавець зобов'язується повернути Замовнику грошові кошти в розмірі, пропорційному вартості невикористаного ним об'єму Послуг протягом 10 календарних днів з моменту отримання повідомлення про розірвання/відмови від Послуг. Вартість реєстрації доменного імені, якщо воно було зареєстровано безкоштовно, та вартість будь-яких додаткових послуг, які були надані Замовнику безоплатно, будуть вираховуватись з суми повернення. Розрахунок залишкової суми коштів буде проведено на момент отримання письмового звернення від Замовника.

  9.3. Виконавець має право у будь-який час односторонньо відмовити в обслуговуванні Замовника без пояснення причин. При цьому здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу користування оплаченими послугами віртуального хостингу, оренди віртуальних виділених серверів, виділених серверів. Повернення грошових коштів за послуги реєстрації (делегування) доменного імені не здійснюється.

  9.4. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір з Замовником у разі порушення останнім її умов. Повернення грошових коштів у такому випадку не здійснюється.

  9.5. Моментом розірвання Договору вважається дата відправки відповідного повідомлення.

  9.6. Виконавець залишає за собою право без пояснення причин не подовжувати цей Договір з Замовником. Про що Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника по e-mail не пізніше, ніж за 15 днів до дати закінчення дії Договору.

  10. Відповідальність

  10.1. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, що можуть виникнути внаслідок використання Послуг, якщо такі збитки не спричинені недбалістю або невиконанням Виконавцем своїх зобов'язань згідно з умовами цього Договору.

  10.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, що можуть виникнути внаслідок неправильного використання або зловживання послугами, дії третіх сторін, технічних неполадок, непередбачуваних обставин або дій, що перевищують розумний контроль Виконавця.

  10.3. Замовник несе відповідальність за достовірність та правомірність наданої інформації.

  10.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, завдану третім особам Замовником у зв'язку з використанням послуг.

  11. Захист персональних даних

  11.1. Виконавець зобов'язується забезпечити конфіденційність та захист персональних даних Замовника відповідно до вимог діючого законодавства України про захист персональних даних.

  11.2. Збір та обробка персональних даних

  11.2.2. Персональні дані Замовника, надані під час реєстрації та надання послуг, збираються, обробляються та зберігаються з метою надання послуг та виконання зобов'язань за цим Договором.

  11.2.3. Збір та обробка персональних даних здійснюються в межах, необхідних для досягнення визначених цілей та відповідають принципам законності, справедливості та прозорості.

  11.3. Захист персональних даних

  11.3.1. Виконавець забезпечує використання технічних та організаційних заходів для захисту персональних даних від несанкціонованого доступу, втрати, зміни чи розкриття.

  11.3.2. Виконавець приймає заходи для забезпечення конфіденційності персональних даних, зокрема, обмежує доступ до таких даних лише співробітникам та контрагентам, які мають необхідну дозволену повноваження.

  11.4. Передача персональних даних

  11.4.1. Виконавець не передає персональні дані Замовника третім особам без попередньої згоди Замовника, за винятком випадків, передбачених законодавством.

  11.4.2. При передачі персональних даних третім особам, Виконавець зобов'язується укладати угоди, що гарантують конфіденційність та безпеку даних Замовника

  11.5. Права Замовника із питань захисту персональних даних

  11.5.1. Замовник має право в будь-який час отримувати інформацію про обробку своїх персональних даних, включаючи право на доступ, виправлення, обмеження обробки або видалення даних та інші права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

  11.5.2. Замовник має право відкликати свою згоду на обробку персональних даних, якщо така згода надавалася раніше, шляхом надіслання електронною поштою повідомлення Виконавцеві.

  11.5.3. Замовник має право подати скаргу до уповноваженого органу з питань захисту персональних даних, якщо вважає, що обробка його персональних даних порушує законодавство про захист персональних даних.

  11.6. Збереження персональних даних

  11.6.1. Персональні дані Замовника зберігаються протягом періоду, необхідного для надання Послуг, якщо інше не передбачено законодавством.

  11.6.2. Після закінчення періоду зберігання, персональні дані Замовника будуть видалені або анонімізовані з метою забезпечення безпеки та конфіденційності

  12. Заключні положення

  12.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до умов цього Договору. Зміни набувають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті Виконавця. Замовник зобов'язується періодично перевіряти веб-сайт Виконавця для отримання оновленої інформації.

  12.2. У випадку суперечки або розбіжності між Замовником і Виконавцем, сторони зобов'язуються надати одна одній розумну можливість вирішити спір шляхом переговорів та конструктивного діалогу.

  12.3. Цей Договір підпадає під юрисдикцію та інтерпретацію законодавства України.

  12.4. У разі виникнення спорів або розбіжностей між Сторонами, які не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

  12.5. Цей Договір набирає чинності з моменту завершення Замовником реєстрації на Сайті Виконавця та діє протягом отримання Замовником Послуг Виконавця або до письмового припинення Договору однією зі сторін.

  12.6. З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору сторони керуються чинним законодавством України.

  12.7. Договір залишається в силі в разі зміни адрес і реквізитів Сторін, тощо:

  12.7.1. Виконавець про відповідні зміни повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації на своєму сайті.

  12.7.2. Замовник відповідні зміни проводить за допомогою коректування даних в Особистому кабінеті.

  12.8. Замовник дає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання Послуг по електронній пошті (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS, Viber, Telegram та інші).